BHV

Bedrijfs Hulp Verlening
Elke werkgever is verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Dat betekent dat hij één of meer werknemers moet aanwijzen als bedrijfshulpverlener. De werkgever moet er voor zorgen dat bedrijfshulpverleners worden opgeleid, hun kennis en vaardigheden op peil kunnen houden en goed zijn toegerust voor hun taak.
Doel van de cursus: De cursus leidt medewerkers op tot bedrijfshulpverlener. De bedrijfshulpverlener heeft de kennis die nodig is om juist te handelen in noodsituaties.
Doelgroep: Medewerkers die binnen hun organisatie als bedrijfshulpverlener (willen) optreden.
Cursusinhoud: De belangrijkste aspecten die tijdens de BHV-cursus aan bod komen zijn:
  • Eerste hulp bij ongelukken
  • Reanimatie
  • Omgaan met kleine blusmiddelen
  • Brandpreventie, samenwerking brandweer
Cursusniveau: Geschikt voor alle niveaus.
Resultaat: Erkend NIBHV diploma.
Vervolgcursus: BHV Herhaling.
Cursusduur: Twee dagen of vier avonden.
Locatie & cursusdatum: Open inschrijving en in-company.
Prijs: Op aanvraag.
Informatie: De prijs is inclusief kosten voor het lesmateriaal (officieel BHV handboek), examen, NIBHV diploma en BHV pasje.
Groepsgrootte: Minimaal 10 en maximaal 15 personen.
Inschrijven: Digitaal inschrijven.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op