VCA

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers
VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).
Doel van de cursus: De cursus Basisveiligheid leidt cursisten op tot het internationaal erkend Certificaat van vakbekwaamheid "Basisveiligheid".
Doelgroep: Alle medewerkers die in het bezit dienen te zijn van het certificaat "Basisveiligheid".
Cursusinhoud: De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • De Arbowet
  • Ongevallentheorie
  • Gevaarlijke stoffen
  • Hijsen, tillen en lopen
  • Werken op hoogte
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Werkvergunningen
  • Besloten ruimten
Cursusniveau: Geschikt voor alle niveaus.
Resultaat: Certificaat "Basisveiligheid".
Vervolgcursus: Cursus VCA VOL of VCA herhaling.
Cursusduur: Twee dagen of vier avonden en één examenavond. De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen wordt op een aparte avond afgenomen.
Locatie & cursusdatum: In onderling overleg met de opdrachtgever.
Prijs: Op aanvraag.
Informatie: De prijs is inclusief examen en inclusief boek. Overige informatie: Deze cursus kan ook in andere talen gevolgd worden (engels, duits en pools).
Groepsgrootte: Minimaal 10 en maximaal 15 personen.
Inschrijven: Digitaal inschrijven.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op