VCA VOL

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
Een veilige en gezonde werkomgeving is belangrijk. Leidinggevenden moeten daarom niet alleen zelf hun werkzaamheden veilig uitvoeren, maar ook weten hoe zij hun medewerkers kunnen motiveren om veilig en verantwoord te werken. Het persoonscertificaat VCA-VOL (Veiligheid Operationeel Leidinggevenden) is van belang om aan te tonen dat een leidinggevende over de vereiste kennis beschikt om de veiligheid tijdens werkzaamheden te waarborgen. Voor operationeel leidinggevenden van VCA-gecertificeerde bedrijven is zo’n certificaat verplicht.
Doel van de cursus: Doel van de cursus is om de cursist beter bekend te maken met de risico`s die verbonden zijn aan de uitvoering van zijn werkzaamheden.
Doelgroep: Operationeel leidinggevenden.
Cursusinhoud: De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • De Arbowet
  • Ongevallentheorie
  • Leidinggeven en veiligheid
  • Veiligheidsinformatie en werkvergunningen
  • Bedrijfsnoodplan
  • Risicobronnen
  • Chemicaliën
  • Gereedschap
  • Werken op hoogten
Cursusniveau: Leidinggevend niveau.
Resultaat: Certificaat "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)".
Vervolgcursus: Cursus VCA herhaling na 10 jaar.
Cursusduur: Variabel, afhankelijk van het niveau.
Locatie & cursusdatum: De cursus wordt afgesloten met een aparte examenavond.
Prijs: Op aanvraag.
Informatie: Prijs is inclusief examen en inclusief boek.
Groepsgrootte: Minimaal 10 en maximaal 15 personen.
Inschrijven: Digitaal inschrijven.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op